NBP

English version

NBP Web API

Pobieranie kursów walut oraz cen złota w formacie XML oraz JSON

Serwis api.nbp.pl udostępnia publiczne Web API umożliwiające klientom HTTP wykonywanie zapytań na poniższych zbiorach danych publikowanych przez serwis NBP.PL:

  1. aktualne oraz archiwalne kursy walut obcych:
    • Tabela A kursów średnich walut obcych,
    • Tabela B kursów średnich walut obcych,
    • Tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych;
  2. aktualne oraz archiwalne ceny złota wyliczone w NBP.

Komunikacja z serwisem polega na wysłaniu odpowiednio sparametryzowanego żądania HTTP GET na adres bazowy http://api.nbp.pl/api/.

Instrukcja użytkownika

Informacje ogólne

Odpowiedź serwisu zwracana jest albo w formacie JSON albo XML, zależnie od wymagań klienta. Format odpowiedzi można wskazać na dwa sposoby – za pomocą parametru zapytania ?format albo przy pomocy nagłówka HTTP Accept:

Jeśli nie określono formatu zwracany jest JSON.

Dane archiwalne dostępne są odpowiednio:

przy czym pojedyncze zapytanie nie może obejmować przedziału dłuższego, niż 93 dni.

Zakres czasowy dla wyników zapytania można określić na jeden z poniższych sposobów:

Opis funkcji API dotyczących kursów walut

Dane kursów walut udostępnianie są na dwa sposoby:

Parametry zapytań o kursy walut

Zapytania o kompletne tabele

Wzory zapytań o kompletne tabele kursów walut

Zapytania o pojedynczą walutę

Wzory zapytań o kurs pojedynczej waluty

Opis parametrów odpowiedzi dot. kursów walut

Opis funkcji API dotyczących zapytań o ceny złota

Parametry zapytań o ceny złota

Zapytania o ceny złota

Opis parametrów odpowiedzi dot. cen złota

Przykłady zapytań

Kursy walut

Ceny złota

Komunikaty błędów

W przypadku braku danych dla prawidłowo określonego zakresu czasowego zwracany jest komunikat 404 Not Found

W przypadku zadania nieprawidłowo sformułowanych zapytań serwis zwraca komunikat 400 Bad Request

W przypadku zapytania przekraczającego limit zwracanych danych serwis zwróci komunikat 400 Bad Request - Przekroczony limit

Ta strona używa plików cookies, dzięki którym może działać lepiej.
Aby się dowiedzieć więcej o technologii cookies, proszę kliknąć tutaj: Polityka prywatności NBP »
Aby móc przeglądać zawartość, należy zaakceptować cookies z tej strony Akceptuję